Prejsť na obsah

Ako správne hospodáriť

Praktické rady

Ako správne hospodáriť s teplom pomocou termoregulačných ventilov

Načo slúžia a ako fungujú termoregulačné ventily

Pomocou ventilov sa reguluje vnútorná teplota v miestnosti podľa individuálnych potrieb používateľa. Cez termoregulačný ventil je vykurovacie teleso pripojené na vykurovaciu sústavu. Na ventile je umiestnená regulačná hlavica, v ktorej sa pri zvyšovaní teploty prostredia rozťahuje teplotne citlivá látka. Uzatváraním alebo otváraním ventilu sa znižuje alebo zvyšuje prietok vykurovacej vody a mení sa dodávka tepla. Ale pozor! Miera, do akej dokáže ventil reagovať na teplotu v miestnosti, nie je pri všetkých polohách hlavice rovnaká. Ak vám záleží na tom, aby ste odoberali len nevyhnutné množstvo tepla, je potrebné nastaviť hlavicu správne.


Ako nemrhať energiou

Rozpätie nastaviteľných teplôt sa líši podľa typu termoregulačnej hlavice. Škála nastavenia zodpovedá spravidla rozsahu vnútorných teplôt od 6 °C do 28 °C. Ako si zabezpečiť tepelnú pohodu a nemrhať energiou? Najcitlivejšie budú vaše radiátory reagovať na teplotu v miestnosti, ak hlavice necháte nastavené pri stupni . To vám zabezpečí primeranú tepelnú pohodu aj v miestnostiach, kde sa zdržujete najviac.


Vetranie

Vetrať je vhodné krátkodobo a intenzívne, aby sa dostatočne vymenil vzduch, ale aby nenastalo nadmerné vychladenie stien a nábytku. Pri vetraní je potrebné nastaviť hlavicu na minimum. Na zníženú vnútornú teplotu vzduchu totiž reaguje zvýšením prietoku vody. Radiátor by bol zbytočne horúci a dochádzalo by k plytvaniu.


Uzatvárať ventily pri odchode z domu úplne?

Jednoznačne nie! Po úplnom uzavretí regulačného ventilu nastáva podchladzovanie stavebných konštrukcií a môže viesť k ich následnému poškodzovaniu alebo tvorbe plesní. Potom trvá dlhší čas, kým sa dosiahne tepelná pohoda v miestnosti. Samozrejme, tým sa zvyšuje aj spotreba tepla, ktoré je potrebné na vyrovnanie vplyvu ochladených stien.


Letné nastavenie 

Po skončení vykurovacej sezóny otočte hlavicu proti smeru hodinových ručičiek, čím ju úplne otvoríte a zamedzíte tým usádzaniu nečistôt na sedle ventilu.


Rady na záver

Hlavica termoregulačného ventilu musí byť obtekaná vzduchom. Ak je prekrytá záclonou alebo nábytkom, sníma teplotu prehriateho priestoru vo svojom bezprostrednom okolí. Následne dáva povel na uzatvorenie prietoku a nedosiahne sa tak požadovaná teplota v miestnosti.

Návrat na obsah