Prejsť na obsah

Zákony

PRÁVNY PREDPIS
Zákon č. 18/2018 Z. z. - Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Platnosť od 30.01.2018
Účinnosť od 25.05.2018

PRÁVNY PREDPIS

Zákon č. 182/1993 Z.z., o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, Národnej rady Slovenskej republiky.


schválené: 08.07.1993
rozoslané: 22.08.1993
účinnosť: 01.09.1993
zrušené: -
50/1993 Zbierky zákonov na strane 830.

PRÁVNY PREDPIS

Zákon č. 657/2004 Z.z., o tepelnej energetike, Národnej rady Slovenskej republiky.


schválené: 26.10.2004
rozoslané: 11.12.2004
účinnosť: 01.01.2005
zrušené: -
277/2004 Zbierky zákonov na strane 6539.


PRÁVNY PREDPIS
Zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, Federálního shromáždění.


schválené: 05.11.1991
rozoslané: 18.12.1991
účinnosť: 01.01.1992
zrušené: -

98/1991 Sbírky zákonů na strane 2474.

PRÁVNY PREDPIS

Zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, Národního shromáždění.


schválené: 26.02.1964
rozoslané: 05.03.1964
účinnosť: 01.04.1964
zrušené: -

19/1964 Sbírky zákonů na strane 0201.

PRÁVNY PREDPIS

Zákon č. 246/2015 Z. z., Zákon o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (v znení č. 177/2018 Z. z.)

Čiastka 72/2015
Platnosť od 15.10.2015
Účinnosť od 01.09.2018
zrušené: -


Návrat na obsah