Prejsť na obsah

Orgány družstva

Zhromaždenie delegátov Stavebného bytového družstva zvolilo pre obdobie rokov 2016-2021 Predstavenstvo Stavebného bytového družstva v zložení:

  • Irena Helészová - predseda predstavenstva

  • Ing. Gabriel Szalatnyai - podpredseda predstavenstva

  • Ing. Tibor Dobsony - člen predstavenstva

  • Hedviga Blaháková - člen predstavenstva

  • Peter Barin - člen predstavenstva

  • Ing. Ladislav Antal - člen predstavenstva

  • JUDr. Petra Hromádková - člen predstavenstva

Zhromaždenie delegátov Stavebného bytového družstva zvolilo pre obdobie rokov 2016-2021 Kontrolnú komisiu Stavebného bytového družstva v zložení:

  • Ing. Brigita Krakovská  

  • Ing. Robert Staško  

  • Tibor Góra

Návrat na obsah